Viziunea PSD

categoria articolului: 
media

Viziunea PSD privind evoluţia politică, economică şi socială a judeţului Ialomiţa

(material prezentat în cadrul Consiliului Judeţean PSD Ialomiţa din 1 octombrie 2010)

În vederea creşterii atractivităţii de locuire şi de integrare în viaţa socială a judeţului Ialomiţa prioritatea  zero rămâne reducerea decalajului de infrastructură dintre comune şi oraşe. În puţinii ani asfaltul, apa, canalizarea şi epurarea apelor uzate, iluminatul public, parcurile şi plantaţiile de protecţie vor fi vizibile din orice comună sin judeţ.
În oraşe şi municipii periferiile vor avea aceleaşi condiţii ca cele din zonele centrale. Investiţiile în locurile şi diferite infrastructuri trebuie să ajute firmele ialomiţene să se dezvolte şi să-şi menţină personalul în condiţii de compatibilitate crescută pe piaţa construcţiilor.
Ridicarea nivelului de pregătire generală şi profesională a forţei de muncă este o condiţie importantă pentru realizarea obiectivului prezentat mai sus.
Şcoala ialomiţeană de nivel gimnazial şi liceal trebuie să se racoleze mai bine la profilul economic al judeţului.
În domeniul tradiţional şi modern totodată al activităţii agricole şi de protecţia mediului, PSD Ialomiţa propune şi sprijină procesul de adaptare permanentă a structurii culturilor agricole la raportul optim cost-beneficiu. Profiturile din agricultură trebuie să se întoarcă mai rapid în investiţii şi în întreţinerea sistemelor de sprijin pentru agricultură(sisteme moderne de irigaţii, tehnologii moderne de depozitare, drumuri de exploatare modernizate, perdele de protecţie de ~ 350 ha, exploataţii zootehnice mici şi medii, etc.)
Dezvoltarea pieţei de produse agricole în aşa fel încât promovarea judeţului ca un centru de excelenţă în acest domeniu să atragă în zonă, unităţi de cercetare ştiinţifică şi de experimentare.  Comerţul generat de aceste pieţe şi de cele limitrofe(capitala şi zona litoralului) antrenează o infrastructură ce reclamă investiţii şi întreţinere corespunzătoare. Un potenţial aparte îl reprezintă  zona limitrofă Braţului Borcea, zona Amara şi cea din vestul judeţului bogată în locuri, ce vor deveni baze de agrement. Sunt semne sigure ale unui viitor flux de locuitori dinspre oraşe mari înspre localităţi mai mici, dar atractive şi sigure. Mizăm pe extinderea acestui proces şi pe ceea ce vedem în prezent la Sineşti, Dridu sau Fierbinţi ca înnoiri edilitare, se va generaliza şi pe axa de sud şi pe axa de nord a judeţului. În orice abordare a problemei reorganizării administrativ-teritoriale a României, judeţul Ialomiţa prin aşezarea geografică şi potenţialul uman va rămâne în centrul regiunii Bărăganului.
Reşedinţa de judeţ, Slobozia, municipiu foarte bine administrat de primarii PSD, şi în trecut şi acum, va valorifica în următorii ani mai accelerat, interconexiunea cu aşezările limitrofe: Amara, Perieţi, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Bucu, Gh. Lazăr, Scânteia şi zona periurbană astfel conturată va asigura servicii publice de calitate pentru toţi cetăţenii. Milităm şi acţionăm, în poziţiile administrative pe care PSD le va avea şi în viitor în judeţ, pentru ridicarea calităţii vieţii oamenilor cu venituri mici şi a celor din clasa de mijloc.
Polarizarea societăţii ialomiţene între câţiva miliardari şi marea masă a celor cu venituri modeste, în următorii ani, ar fi un eşec al PSD şi al celor care cred în salvarea colectivă şi nu în salvarea individuală.

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.