SOLIDARITATE PENTRU DEZVOLTARE

categoria articolului: 
media

SOLIDARITATE PENTRU DEZVOLTARE
Soluţiile PSD de relansare economică şi creare de locuri de muncă

1. Proiect principal: Impozitarea diferentiata a veniturilor, cu trei cote, de 15, 25 şi 35%, aplicate in raport cu nivelul salariului mediu şi structura salariatilor pe tranşe de venit, având ca scop protejarea categoriilor celor mai vulnerabile, simultan cu incurajarea muncii şi consolidarea clasei mijlocii;

 • Colectarea pe 2009 a fost de 18,5 miliarde RON pe cota unică.
 • O cotă diferenţiată în aceste trepte, care să însemne păstrarea nivelului actual pentru majoritatea celor cu venituri mici şi medii (până in 4000 de RON) şi cu o creştere diferenţiată pentru nivelele superioare ar putea duce la un câştig suplimentar la buget de cel puţin 0.34% din PIB (respectiv, 1.5 miliarde RON).

2. Măsuri de stimulare a economiei şi creare de locuri de muncă

 • Programe de creare/ menţinere de locuri de muncă. Scutirea de plata contribuţiilor datorate statului pentru angajatorii de şomeri/absolvenţi/persoane cu vârsta de peste 45 de ani etc. până la sfârşitul anului 2010. Creşterea numărului de contribuabili va relaxa presiunile bugetare pe termen mediu.
 • Înfiinţarea de locuri de muncă în microîntreprinderi cu un singur angajat prin scutirea de la plata contribuţiei sociale în limita salariului de 1000 lei.
 • Sprijinirea IMM-urilor aflate in dificultate din cauza crizei economice prin instituirea unei scheme de ajutor de stat care să includă şi folosirea fondurilor europene
 • Reducerea preţului la energie electrică şi a accizei la motorină, pentru irigaţii
 • Utilizarea scrisorii de garanţie bancară ca şi garanţie de bună execuţie pentru societăţile din domeniul construcţiilor,
 • Finalizarea Legii parteneriatului public-privat care să permită atragerea de finanţări pentru marile proiecte de infrastructură
 • Eşalonarea obligaţiilor bugetare restante ale IMM-urilor şi amânarea penalităţilor aferente pe o perioadă de până la cinci ani, în care procedurile de executare silită iniţiate pentru recuperarea acestor sume sunt suspendate.
 • Accelerarea amortizării activelor fixe cumpărate în anii 2010-2011 pentru a încuraja investiţiile şi pentru a asigura recuperarea rapidă a acestora.

3. Măsuri de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene până la 20%, de la 12,7% în prezent, prin:
 • Depolitizarea conducerii autorităţilor de management şi a organelor intermediare şi publicitate obligatorii pentru firmele/entităţile juridice care câştigă programe europene.
 • Un parteneriat între administraţiile publice şi firme de consultanţă pentru ca primele să poată accesa fonduri europene.
 • Crearea de parteneriate public privat pentru a creşte absorbţia fondurilor europene.
 • Rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din fondurile europene după fiecare cerere de rambursare şi nu la finalul proiectului;
 • Înfiinţarea unei linii speciale de contragarantare pentru proiectele de investiţii care vizează accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al întreprinzătorilor.

4. Creşterea veniturilor bugetare

 • Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, începând cu 1 iulie 2010 şi introducerea impozitului forfetar pe activităţi (comercializarea produselor din alcool, tutun, produse petroliere, servicii de alimentaţie publică şi turism etc);
 • Dublarea redevenţelor încasate de stat ca urmare a concesionării exploatării resurselor naturale neregenerabile. Venituri în plus la buget de 0,6% din PIB
 • Înăsprirea controalelor pentru reducerea fenomenului de muncă la negru (taxele aplicate muncii fiind relativ ridicate). 600.000 de români lucrează fără forme legale, iar o treime dintre angajaţi primesc o parte a banilor la negru.
 • Reducerea evaziunii fiscale şi atragerea a 2% din PIB la venituri doar în 2010.
 • Îmbunătăţirea colectării. Soluţia de implementat este aprobarea unui grant cu Banca Mondială pentru a îmbunătăţi sistemul de administrare fiscală şi implicit a reduce evaziunea.

5. Reducerea cheltuielilor bugetare:

 • Plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la cel mult 75% faţă de anul trecut. Estimăm că asta va însemna o economie de 1,5% din PIB.
 • Generalizarea sistemului SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) pentru toate achiziţiile publice (efect: reducerea preţului cu 10-15%). Economie la buget de 0,8% din PIB.
 • Trecerea controlului financiar preventiv de la ordonatorii principali de credite la Curtea de Conturi (economie de 20% la cheltuielile cu bunuri si servicii, adică 1,1% din PIB).
 • Reducerea la jumătate a numărului de ministere, agenţii guvernamentale şi servicii deconcentrate. Reducerea cu 50% a numărului de secretari de stat şi consilieri guvernamentali si prezidentiali.
 • Implementarea în regim de urgenţă a standardelor de cost şi normativelor de personal în toate serviciile descentralizate. Introducerea organigramelor şi bugetelor standard pentru toate autorităţile publice locale.
 • Introducerea de criterii de performanţă pentru fiecare sector de activitate finanţat din bugetul public, în vederea cuantificării eficienţei, eficacităţii şi economicităţii
 • Introducerea de criterii de performanta pentru managementul întreprinderilor publice.

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.