Solicitare către Prefectul Judeţului Ialomiţa

categoria articolului: 
media

In temeiul prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicităm prefectului judeţului Ialomiţa un raport public privind implementarea în judeţul Ialomiţa a O.G. 7/2006 privind instituirea Programului de Dezvoltare a Infrastructurii din spaţiul rural şi Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii reglementat de O.U.G. 105/2010 gestionate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Această solicitare se intemeiaza pe prevederile Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, care la  art. 19 specifică „În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;  şi la art. 22 „atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.”
PSD şi PNL, partide aflate în opoziţie, condamnă ineficienţa şi dezinteresul actualului Executiv faţă de nefinalizarea obiectivelor de investiţii începute în 2006-2007 şi a căror perspective de finalizare este total incertă.

În acest context solicităm prefectului judeţului Ialomiţa o infomare publică privind modul în care Guvernul României, reprezentat de MDRT, a îndeplinit obligaţiile legale prevazute de O.G. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare potrivit căreia avea obligaţia de a încheia contracte de finanţare cu autorităţile administraţiei locale care beneficiază de finanţare în cadrul programelor naţionale, astfel încât aceste obiective de investiţii să fie finalizate în maxim 3 ani.
Recent, prin Hotărârea Guvernului nr. 1001/2011 au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  sume pentru unităţi administrativ teritoriale în cuantum de 66410 mii lei, evident marea majoritate fiind repartizată către localităţile cu primari ai actualei Puteri.

Această sumă este una imensă, în condiţiile în care la recenta rectificare bugetară a bugetului de stat pe anul 2011 aprobată prin  O.G. nr. 10 din 3 august 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare  sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 s-au majorat cu suma de 20.400 mii lei – bani alocaţi exclusiv  judeţului Suceava, în condiţiile în care sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural pe anul 2011 s-au majorat doar cu 10.000 mii lei.

Solicităm prefectului să informeze cetăţenii ialomiţeni cu privire la demersurile pe care le-a realizat pentru ca firmele care au efectuat lucrările de consolidare a malului Braţului Borcea şi evacuarea apelor ce au inundat localităţile Feteşti şi Stelnica în anul 2010 sa-şi primescă sumele investite cu acest prilej.

Suntem convinşi că populaţia se va gândi ca în anul electoral 2012 să se alăture demersului nostru pentru a înlătura de la putere acest guvern incompetent, pentru care contează doar satisfacerea intereselor clientelei politice, pentru care cetăţenii au sau nu dreptul de a beneficia de modernizarea localităţilor lor în funcţie de culoarea politică a primarilor şi nu drepturi egale aşa cum sunt conferite de legea fundamentală a ţării.

PRESEDINTE PSD IALOMITA                                 PRESEDINTE PNL IALOMITA
Silvian CIUPERCA                                                        Ioan MARTIN

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.