Plangere adresata domnului Prim – Ministru Emil BOC

categoria articolului: 
media

Către

GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului Prim – Ministru Emil BOC

 

Reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cetăţenii interesaţi au constatat, domnule Prim-Ministru faptul că Guvernul României a instituit în finalul anului 2010 o practică nefastă, aceea de a aloca sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 într-un mod ilegal, utilizând preponderent criteriul apartenenţei politice a primarilor sau a preşedinţilor Consiliilor Judeţene.

Un exemplu elocvent în acest sens este  Hotărârea Guvernului nr. 1.379 din 2010 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 177.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 şi alocarea acestora  pentru unele unităţi administrativ-teritoriale.

Astfel, prin acest act normativ se repartizează suma de 37.600.000 lei pentru un număr de 36 de consilii judeţene din România conform anexei la prezentul document.

În funcţie de apartenenţa politică a preşedinţilor Consiiilor Judeţene situaţia se prezintă astfel:

Apartenenta politica              Nr . C.J.               Suma  (mii lei)                 %

PDL                                           11                                    21400                      56,91

UDMR                                        4                                        8700                       23,14

TOTAL PUTERE                        15                                 30100                      80,05

Apartenenta politica                       Nr. C.J.              Suma (mii lei)          %

PSD                                               16                                      4200                 11,17

PNL                                                 4                                        2000                 5,32

Altii                                                 2                                        1300                  3,46

TOTAL OPOZITIE                        21                                      7500               19,95

Se poate lesne observa faptul că preşedinţii Consiliilor Judetene care sunt membri ai actualei majorităţi guvernamentale au fost clar favorizaţi, în dauna celor care sunt reprezentanţii Opoziţiei.

Acelaşi lucru se constată şi în ceea ce priveşte alocarea fondurilor către primarii din judeţul Ialomiţa prin acelaşi act normativ, situaţia prezentându-se astfel:

Apartenenţă politică       Nr. de primării           Suma (mii lei)          %

PD-L                                13                                1450                      69,37 %

PSD                                   7                                   430                        20,57 %

PNL                                   2                                   60                           2,87 %

Alţii                                   2                                  150                         7,17 %

Surprinzător este faptul că în luna august 2010 Guvernul României a avut o altă abordare faţă de problema finanţării administraţiilor publice locale. Diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-a făcut din raţiuni de stat prin Ordonanţa nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, iar rezultatul se prezenta astfel în Anexa 6 :

“SUMELE defalcate din taxa pe valoarea adăugată,pe anul 2010, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor”

Apartenenţă politică            Nr. judete               Influenţă ( mii lei)           %

PD-L                                     14                            -177.007                  35,4 %

PSD                                        16                            -206.903                 41,39 %

PNL                                          5                             – 54.026                   10,7 %

UDMR                                      4                              – 37.335                   7,5 %

Altii                                         2                              -25.077                  5,01 %

TOTAL                                                                  -500.000                  100 %

Dezaprobăm şi condamnăm această practică a Guvernului României pe care o considerăm ilegală, imorală şi inoportună, menită să favorizeze clientela politică P.D.L. şi U.D.M.R.

Considerăm că această repartiţie este  ilegală din următoarele motive:

  • potrivit art.30 alin.2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot repartiza ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale numai pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Or, sumele acordate prin art. 1 din H.G. nr.1.379/2010 au fost date pentru efectuarea unor cheltuieli curente şi de capital, fapt care nu respectă prevederile legale anterior   invocate, acordarea lor fiind, din acest punct de vedere, lipsită de bază legală. Cheltuielile curente şi de capital, sunt incluse potrivit legii, în bugetele locale aprobate la începutul anului financiar, de aceea nu pot avea, în nici un caz, caracter urgent sau neprevăzut.

De asemenea, în România nu au avut loc, recent, evenimente de natură a angaja cheltuieli de aceste feluri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Considerăm că această repartiţie este imorală deoarece toate comunităţile locale trebuie să beneficieze de tratament şi acces egal la finanţările guvernamentale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare şi nu a accentuării acestora. De asemenea, această discriminare conduce la crearea a două categorii de cetăţeni: unii privilegiaţi, care locuiesc in localităţi cu primari PDL, care pot avea acces la o infrastructură modernizată, sau la servicii publice de calitate şi alţi cetăţeni, care locuiesc în localităţi conduse de primari având o altă culoare politică, care nu beneficiază de aceleaşi servicii .

Un alt motiv pentru care considerăm imoral acest tip de repartizare a fondurilor publice este determinat de următoarele argumente:

  • în urma Ordonanţei Guvernului nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, Executivul  a diminuat sumele pentru  echilibrarea bugetelor locale, cele pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală cu 9.696.000 lei în judeţul Ialomiţa .
  • împărţirea pe criterii politice, cu precădere către primarii PDL, a sumelor luate de la toate cele 66 de unităţi administrativ teritoriale şi de la Consiliul Judeţean Ialomiţa  în urma acestei rectificări negative de buget  a devenit o «tradiţie» a Guvernului pe care îl conduceţi. Acest lucru este dovedit de repartiţiile făcute prin HG. nr. 977 / 2010,  H.G. nr. 1168/2010, H.G. 1326/2010 şi mai nou de HG. 1379/2010.
  • În ultimul semestru al anului 2010 Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Instituţia Prefectului Ialomiţa a solicitat fără succes Guvernului României alocarea de bani din Fondul de rezervă bugetară pentru achitarea de către Consiliile Locale Feteşti şi Stelnica a unor plăţi restante pe care le au către firmele care au realizat consolidarea digului şi a malului Braţului Borcea pentru prevenirea inundării gospodăriilor populaţiei în vara anului 2010. Nu au existat bani în Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului României pentru această destinaţie, dar pentru primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene PDL s-a putut asigura finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital.

Considerăm că această repartiţie este total inoportună în condiţiile actualei  crize economico-financiare, când statul român împrumută peste 20 de miliarde de euro de la FMI şi Uniunea Europeană, ajungând în situaţia de a emite obligaţiuni de stat pentru a atrage fonduri la bugetul public. Credem că aceste sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului ar fi putut fi utilizate pentru micşorarea deficitului bugetar care a ajuns la finele anului 2010 la un cuantum de 6,58% , decât să fie împărţite în mod ruşinos şi abuziv clientelei politice PDL – UDMR.

Vă solicităm, domnule Prim –Ministru, să stopaţi definitiv această practică păguboasă, ineficientă şi ilegală de utilizare a banilor publici din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Vă asigur, domnule Premier, că un clasament politic inversat generat de o decizie de acest tip, ar fi provocat aceeaşi reacţie. Domnia regulii este acum cerinţa noastră şi a tuturor românilor.

Cu respect,

P R E Ş E D I N T E

Silvian CIUPERCĂ

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.