Media

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit miercuri, 9 decembrie 2015

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit miercuri, 9 decembrie 2015, la Palatul Parlamentului. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara că, teoretic, social-democraţii nu au de ce să voteze împotriva bugetului pe 2016, dar a menţionat că partidul va analiza cu maximă atenţie posibilităţile de îmbunătăţire a acestuia.
Read more

Condiții facile de acordare a cetățeniei pentru sportivii de marcă

Legea prevede introducerea unor facilități în ceea ce privește acordarea cetățeniei române străinilor sau persoanelor fără cetățenie care au contribuit în mod semnificativ la păstrarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești sau care pot contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului.
Read more

Comunicat privind proiectul de lege "Casă contra credit"

Cunoscut ca legea „Casă contra credit”, noul act normativ le creează debitorilor posibilitatea de a preda creditorilor imobilele ipotecate, în vederea stingerii obligaţiilor asumate. Proiectul, adoptat cu sprijinul Grupului Parlamentar al PSD, transpune și prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului, având ca scop crearea unui mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor a imobilului din proprietatea sa să stingă integral obligația către creditor. Aceasta este o situație echitabilă, întrucât la momentul acordării creditului, imobilul adus ca garanție acoperea valoarea acordată.
Read more

Deputații PSD au votat pentru ratificarea Convenţiei CE privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenţei domestice

România a semnat Convenția la 27 iunie 2014, la Strasbourg, acest act reprezentând cel mai cuprinzător instrument juridic internațional care abordează violența drept încălcare gravă a drepturilor omului. Am avut onoarea să fiu prezent, la momentul semnării Convenției, la Strasbourg, în calitatea de reprezentant al Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Read more

Modificări la legislația privind sistemul unitar de pensii publice

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 18 noiembrie 2015, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiat de parlamentari social-democraţi, actul aducând reglementări binevenite pentru mediul de afaceri, precum şi pentru sectorul administraţiei publice.
Read more

Acces gratuit la serviciile integrate și programele psihologice și sociale ale Agenției Anti-Drog

Conform noii legi, cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului și de derularea programelor psihologice și sociale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenției Naționale Antidrog. Prin această modificare a legii se urmărește protejarea stării de sănătate a populației, în special a adolescenților și adulților, prin reducerea riscurilor de îmbolnăviri sau decese cauzate de consumul de droguri. Totodată, se are în vedere punerea în acord a sistemului de finanțare a Agenției Naționale Antidrog cu articolelor 62 și 67 din Legea nr. 500/2002, în sensul eliminării posibilității obținerii de venituri extrabugetare, având în vedere faptul că activitatea instituției este finanțată integral de la bugetul de stat prin MAI.
Read more

România va participa la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

Consider că forul legislativ al României are un rol deosebit de important în relaţia cu partenerii noştri din Alianţa Nord-Atlantică, în primul rând prin sprijinirea iniţiativelor ce se referă la buna funcţionare a Armatei Române, o structură formată din profesionişti devotaţi, care şi-au dovedit pe deplin calităţile în acţiunile desfăşurate în cei 11 ani sub drapelul NATO, precum şi prin susţinerea unor iniţiative prin care structurile de siguranţă ale statului participă la acţiuni de instruire şi specializare.
Read more

Pages


 

Organizația județeană PSD Ialomița


Bine ați venit pe noua pagină oficială de internet a Organizației P.S.D. Ialomița

Vă invităm să citiți informațiile prezentate pentru a cunoaște mai bine activitatea noastră.

Dacă anumite secțiuni sunt lacunare în informații, înseamnă că ele sunt în curs de actualizare. Vă mulțumim pentru înțelegere.