LIGA ALEŞILOR LOCALI AI P.S.D. protestează în fața Prefecturii Ialomița

categoria articolului: 
media

Liga alesilor locali PSD protesteaza in fata prefecturii Ialomita pe 16 decembrie 2010

PROTEST ADRESAT PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI  ROMÂNIEI

Domnul Emil BOC

Vă transmitem acest protest împotriva conţinutului unor acte normative care denotă un dispreţ profund faţă de principiile democratice ale guvernării pe care le declamaţi frecvent.

Principiul guvernării în interesul tuturor cetăţenilor României, in baza Constituţiei şi legilor acestei ţări este frecvent încălcat de recentele acte normative adoptate de Guvernul pe care îl conduceţi.

Nemulţumirea faţă de reglementări în interesul clientelei politice a PDL , UDMR şi UNPR este una profundă.

In Ialomiţa s-a înţeles dintotdeauna raţiunea utilizării Fondului de rezervă la dispoziţia Guvernului exprimată la art. 30 alin. (2.) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice care stipulează: „Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.”

Există, domnule  Prim-Ministru, urgenţe în funcţionarea fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ialomiţa pentru că în urma Ordonanţei nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aţi diminuat sumele pentru  echilibrarea bugetelor locale, cele pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală cu 9.696.000 lei în judeţul nostru.

Dacă urgenţa naţională era “să strângem toţi cureaua” , nu înţelegem şi nu acceptăm ca prin HG. nr. 977 / 2010 şi HG nr. 1168/2010 să împărţiţi unora ceea ce aţi luat de la toţi. Astfel, în judeţul Ialomiţa suma luată de la toate cele 66 de localităţi şi de la Consiliul Judeţean Ialomiţa în urma rectificării de buget negative în baza OG nr. 18/2010 , a fost repartizată doar la 22 de localităţi, după cum urmează:

  • Sume alocate  pentru 13 localitati cu primari PDL: 5.331.000 lei    – 78,73%
  • Sume alocate pentru 3 localitati cu primari   PNL: 1.019.000 lei     – 15,04%
  • Sume alocate pentru 6 localitati cu primari PSD: 421.000 lei           – 6,21%

Hotărârea de Guvern nr. 977/ 2010 a fost emis cu încălcarea principiului eficienţei repartizării sumelor care trebuia să guverneze şi nu principiul risipei. Dacă sumele erau repartizate eficient se puteau finaliza lucrările începute, unele încă de la apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, în 4-5 localităţi în beneficiul cetăţenilor şi nu făcute alocări bugetare care încalcă regulile stabilite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi recomandările făcute de către Consiliul Fiscal privitor la strategia fiscal bugetară a României pentru anii 2011-2013.

Nu înţelegem de ce suma prevăzută în HG nr. 1168/ 2010nu este utilizată pentru diminuarea deficitului bugetar sau pentru alte priorităţi guvernamentale, ci este risipită scandalos de superficial.

Percepţia pe care aţi generat-o cu privire la existenţa a două categorii de cetăţeni (membrii şi clientela politică a PDL pe de o parte şi restul cetăţenilor) este catastrofală pentru viitorul României.

Vă cerem, domnule Prim – Ministru să probaţi faptul că în momentul adoptării HG nr. 1168/2010 prin care aţi repartizat sume pentru cheltuieli curente şi de capital pentru 1174 de unităţi administrative teritoriale aţi verificat respectarea prevederilor art. VII din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare şi anume :

“Guvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiţie:

Plăţile restante(t-1) < Plăţile restante(t-2),

unde:

Plăţile restante(t-1) – plăţi restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului

Plăţile restante(t-2) – plăţi restante la sfârşitul anului anteanterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.”

Acest protest va fi urmat de o plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554 / 2004 şi de o acţiune depusă la instanţa judecătorească de contencios administrativ.

LIGA ALEŞILOR LOCALI AI P.S.D. IALOMIŢA

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.