Deputații PSD au votat pentru ratificarea Convenţiei CE privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenţei domestice

categoria articolului: 
comunicate
Camera Deputatilor
Grupul Parlamentar PSD

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

Grupul Parlamentar Partidului Social Democrat

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 18 noiembrie 2015, proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.

România a semnat Convenția la 27 iunie 2014, la Strasbourg, acest act reprezentând cel mai cuprinzător instrument juridic internațional care abordează violența drept încălcare gravă a drepturilor omului. Am avut onoarea să fiu prezent, la momentul semnării Convenției, la Strasbourg, în calitatea de reprezentant al Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Semnarea Convenției reprezintă un angajament ferm al României în respectarea și promovarea măsurilor de prevenție și combatere a fenomenului violenței.

Principalele obiective ale acestui document cu valoare internaţională sunt prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a persoanelor care se fac vinovate de infracţiuni privind violenţa domestică.

Convenţia ratificată de Camera Deputaţilor, cu sprijinul Grupului Parlamentar al P.S.D., recomandă elaborarea unei noi strategii multianuale de prevenire și pedepsire a actelor de violență în familie şi instituie un apel în favoarea egalității între bărbați și femei. Violența împotriva femeilor reprezintă o formă de perpetuare a unei culturi de intoleranță și negare, statuează Convenţia, urmărind, în consecinţă, crearea unor mecanisme de garantare a protecției adecvate a victimelor și un grad mai mare de conștientizare a efectelor acestui fenomen.

Un aspect important, conţinut de actul adoptat de România, este recunoașterea fenomenului violenței împotriva femeilor ca o violare a drepturilor omului și o formă de discriminare. Statele care au ratificat documentul vor fi responsabile dacă nu răspund corespunzător împotriva acestei forme de violență.

Totodată, Convenţia stabilește că următoarele acte trebuie sancționate penal sau sunt supuse unor sancțiuni juridice: violența fizică și psihică, stalking-ul, căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală, avortul și sterilizarea forțate. Mai mult, se interzice soluționarea extrajudiciară a litigiilor obligatorii, inclusiv medierea și concilierea, în legătură cu formele de violență prezentate în Convenție.

Actul prevede şi un mecanism de monitorizare, pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor.

În vederea implementării convenției, se va reuni un grup de lucru interministerial cu specialiști din principalele ministere cu atribuții în domeniu. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va asigura, prin autoritățile locale și centrale, punerea în aplicare a strategiei în domeniul violenței în familie și a actelor normative necesare implementării Convenției de la Istanbul.

Prin ratificarea Convenţiei de la Istanbul, România își reafirmă angajamentul de a promova și proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului, armonizând legislația națională la normele internaționale.

 

Lider Grup PSD

Marian Neacşu

 

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.