Colapsul serviciilor publice judeţene

categoria articolului: 
media

Colapsul serviciilor publice judeţene ca urmare a măsurilor adoptate de Guvernul Boc

(material prezentat în cadrul Consiliului Judeţean PSD Ialomiţa din 1 octombrie 2010)

 • Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63 /  2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare de către Guvernul României are consecinţe foarte grave pentru serviciile publice judeţene şi pentru administraţia publică locală;
 • Urmare a apariţiei acestui act normativ un număr însemnat de funcţionari publici, cadre didactice şi personal contractual care îşi desfăşurau activitatea în primării, prefectură, servicii deconcentrate ale ministerelor în teritoriu, poliţiile comunitare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la nivelul judeţului Ialomiţa au fost disponibilizaţi ca urmare a restructurării activităţii acestor instituţii publice;
 • Astfel în baza OUG nr. 63/2010 la nivelul judeţului Ialomiţa au fost înregistrate mai multe concedieri colective la nivelul administraţiilor publice locale sau serviciilor publice deconcentrate, printre care enumerăm: Instituţia Prefectului Ialomiţa (11 persoane),  Primăria Slobozia (301 posturi, din care 211 persoane disponibilizate şi 90 de posturi vacante reduse), Primăria Făcăeni (14 persoane), Primăria Giurgeni (13 persoane), Primăria Platoneşti (11 persoane), Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (32 persoane), Casa de Pensii (11 persoane) etc.
 • Lipsa de motivaţie în muncă a funcţionarilor publici si personalului contractual ca urmare a scăderii cu 25 % a salariului;
 • Scăderea puterii de cumpărare a românilor ca urmare a creşterii TVA de la 19 % la 24 %;
 • Bugetele locale pierd prin efectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/ 2010  sume importante: de la 47 % din impozitul pe venitul global la 44 % din acest impozit, de la 13 % la 12 % în cazul bugetelor judeţelor.
 • Introducerea prin acest act normativ a unei dificultăţi majore în derularea proiectelor de dezvoltare locală, ca urmare a stabilirii unui nou mod de cofinanţare de la bugetul de stat a unor obiective de infrastructură de nivel judeţean sau local. Astfel Ordonanţa de Urgenţă  introduce obligativitatea alocării pe baza unui contract de finanţare a resurselor financiare din bugetul de stat, sau din bugetul unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, pentru proiecte locale. Criteriile de selecţie a proiectelor şi a unităţilor administrativ teritoriale se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea miniştrilor, fapt care conduce în mod clar la o politizare accentuată a alocării acestor resurse.
 • Subfinanţarea activităţii serviciilor publice judeţene este o altă cauză importantă a funcţionării defectuoase a unora dintre acestea;
 • Distribuirea politică a fondurilor europene prin intermediul Măsurii 322 din cadrul P.N.D.R. este o altă caracteristică a guvernării portocalii. Toate proiectele integrate de dezvoltare a localităţilor depuse de către 36 de primării din judeţul Ialomiţa pentru accesarea de fonduri europene prin această măsură au fost respinse, datorită faptului că judeţul Ialomiţa este unul preponderent PSD, spre deosebire de alte judeţe (Dâmboviţa, Suceava, Timiş) care au Preşedinte de Consiliu Judeţean PDL, care au beneficiat de finanţare pentru un mare număr de proiecte.

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.