Acces gratuit la serviciile integrate și programele psihologice și sociale ale Agenției Anti-Drog

categoria articolului: 
comunicate
Camera Deputatilor
Grupul Parlamentar PSD

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

Grupul Parlamentar Partidului Social Democrat

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Conform Constituției, dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătății publice. Consumul de droguri este o problemă gravă din punct de vedere social, şi necesită măsuri de combatere, atât din punct de vedere judiciar, cât şi medical.

La nivelul Agenției Naționale Antidrog nu au fost stabilite tarife și condiții în care structurile din cadrul acesteia să poată încasa contravaloarea serviciilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea la programe psihologice și sociale, considerându-se că stabilirea tarifelor ar fi în contradicție cu rolul Agenției și atribuțiile de a oferi servicii sociale integrate, inclusiv programe psihologice și sociale pentru toate persoanele care se adresează instituției, conform principiilor egalității de șanse, nediscriminării, confidențialității și echității. Astfel, în toată această perioadă, de la înființare până în prezent, Agenția nu a realizat venituri extrabugetare.

Pe de altă parte, serviciile medicale specifice furnizate prin intermediul Agenției Naționale Antidrog în vederea tratării persoanelor consumatoare de droguri nu sunt decontate de către casele de asigurări din România. Conform articolului 23 din Legea nr. 143/2000, “Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agenţiei Naţionale Antidrog şi, în funcţie de posibilităţile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în condiţiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului Afacerilor Interne, al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Finanţelor Publice”.

La iniţiativa Guvernului Ponta, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, actul normativ fiind adoptat miercuri, 18 noiembrie 2015, de Camera Deputaţilor, cu sprijinul Grupului Parlamentar al PSD. Astfel, conform noii legi, cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului și de derularea programelor psihologice și sociale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenției Naționale Antidrog.

Prin această modificare a legii se urmărește protejarea stării de sănătate a populației, în special a adolescenților și adulților, prin reducerea riscurilor de îmbolnăviri sau decese cauzate de consumul de droguri. Totodată, se are în vedere punerea în acord a sistemului de finanțare a Agenției Naționale Antidrog cu articolelor 62 și 67 din Legea nr. 500/2002, în sensul eliminării posibilității obținerii de venituri extrabugetare, având în vedere faptul că activitatea instituției este finanțată integral de la bugetul de stat prin MAI.

Sănătatea persoanelor consumatoare de droguri care solicită tratament sau alte servicii de prevenire, evaluare și consiliere antidrog și care se adresează Agenției Naționale Antidrog va fi protejată ca urmare a oferirii posibilității accesului gratuit la aceste tipuri de servicii integrate, inclusiv programe psihologice și sociale. Având în vedere ravagiile pe care le produce flagelul drogurilor la nivel mondial, cred că un stat modern, european, este dator să ofere condiţii pentru recuperarea celor afectaţi de consumul acestor substanţe şi să îi ajute să se reintegreze în societate.

 

 

Lider Grup PSD

Marian Neacşu

 

Comments

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.